30+ ஆண்டுகளாக வட்ட எஃகு இணைப்பு சங்கிலி தயாரித்தல்

ஷாங்காய் சிகோங் இண்டஸ்டிரியல் கோ., லிமிடெட்

(சுற்று எஃகு இணைப்பு சங்கிலி உற்பத்தியாளர்)

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொருட்கள்

 • Block Type Connector

  தொகுதி வகை இணைப்பான்

  எய்ட் பிளாக் வகை இணைப்பான் டிஐஎன் 22258-3 க்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் முழு இயந்திர பண்புகளை பூர்த்தி செய்ய உயர் அலாய் ஸ்டீல் கொண்டது.

  டிஐஎன் 22252 சுற்று இணைப்பு சங்கிலிகளையும் டிஐஎன் 22255 பிளாட் இணைப்பு சங்கிலியையும் செங்குத்து நிலையில் மட்டும் இணைக்க தொகுதி வகை இணைப்பான் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 • Kenter Type Connector

  கென்டர் வகை இணைப்பான்

  எய்ட் கென்டர் வகை இணைப்பான் டிஐஎன் 22258-2 க்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் முழு இயந்திர பண்புகளை பூர்த்தி செய்ய உயர் அலாய் ஸ்டீல் கொண்டது.

  கென்டர் வகை இணைப்பான் டிஐஎன் 22252 சுற்று இணைப்பு சங்கிலிகளையும் டிஐஎன் 22255 பிளாட் இணைப்பு சங்கிலியையும் கிடைமட்ட நிலையில் மட்டும் இணைக்கப் பயன்படுகிறது.

 • Flat Type Connector (SP)

  பிளாட் வகை இணைப்பான் (SP)

  எய்ட் பிளாட் வகை இணைப்பான் (எஸ்பி) வடிவமைக்கப்பட்டு டிஐஎன் 22258-1 & எம்டி / டி 99-1997 & பிஎன்-ஜி -46705 விதிகள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகள், முழு அலாய் ஸ்டீலுடன் முழு இயந்திர பண்புகளை பூர்த்தி செய்ய வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

  பிளாட் வகை இணைப்பான் (SP) செங்குத்து மற்றும் கிடைமட்ட நிலைகளில் DIN 22252 சுற்று இணைப்பு சங்கிலிகளையும், பயன்பாடுகளை வெளிப்படுத்த / உயர்த்துவதில் பிற சங்கிலிகளையும் இணைக்கப் பயன்படுகிறது.

 • Flat Type Connector (SL)

  பிளாட் வகை இணைப்பான் (எஸ்.எல்)

  எய்ட் பிளாட் வகை இணைப்பான் (எஸ்.எல்) வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் டிஐஎன் 22258-1 & எம்டி / டி 99-1997 & பிஎன்-ஜி -46705 விதிகள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகள், முழு அலாய் ஸ்டீலுடன் முழு இயந்திர பண்புகளை பூர்த்தி செய்ய வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

  பிளாட் வகை இணைப்பான் (எஸ்.எல்) செங்குத்து மற்றும் கிடைமட்ட நிலைகளில் டிஐஎன் 22252 சுற்று இணைப்பு சங்கிலிகளையும் பிற பயன்பாடுகளை வெளிப்படுத்த / உயர்த்துவதில் பிற சங்கிலிகளையும் இணைக்கப் பயன்படுகிறது.

 • G-209 Screw Pin Anchor Shackle

  ஜி -209 திருகு முள் நங்கூரம்

  ஜி -209 ஸ்க்ரூ முள் நங்கூரக் கட்டைகள் ஃபெடரல் விவரக்குறிப்பு RR-C-271F வகை IVA, தரம் A, வகுப்பு 2 ஆகியவற்றின் செயல்திறன் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன.

 • G-210 Screw Pin Chain Shackle

  ஜி -210 திருகு முள் சங்கிலி திண்ணை

  G-210 ஸ்க்ரூ முள் சங்கிலி திண்ணைகள் ஒப்பந்தக்காரருக்குத் தேவையான விதிமுறைகளைத் தவிர்த்து, ஃபெடரல் விவரக்குறிப்பு RR-C-271F, வகை IVB, தரம் A, வகுப்பு 2 ஆகியவற்றின் செயல்திறன் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன.

 • G-213 Round Pin Anchor Shackle

  ஜி -213 ரவுண்ட் பின் ஆங்கர் திண்ணை

  G-213 ரவுண்ட் முள் நங்கூரக் கட்டைகள் ஒப்பந்தக்காரருக்குத் தேவையான விதிமுறைகளைத் தவிர்த்து, ஃபெடரல் விவரக்குறிப்பு RR-C-271F வகை IVA, தரம் A, வகுப்பு 1 ஆகியவற்றின் செயல்திறன் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன.

 • G-215 Round Pin Chain Shackle

  ஜி -215 சுற்று முள் சங்கிலி திண்ணை

  G-215 ரவுண்ட் முள் சங்கிலி திண்ணைகள் ஒப்பந்தக்காரருக்குத் தேவையான விதிமுறைகளைத் தவிர்த்து, ஃபெடரல் விவரக்குறிப்பு RR-C-271F வகை IVB, தரம் A, வகுப்பு 1 ஆகியவற்றின் செயல்திறன் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன.

 • G-2130 Bolt Type Anchor Shackle

  ஜி -21130 போல்ட் வகை ஆங்கர் திண்ணை

  ஜி -2130 போல்ட் வகை மெல்லிய தலை போல்ட் கொண்ட நங்கூரம் - கோட்டர் முள் கொண்ட நட்டு. ஃபெடரல் விவரக்குறிப்பு RR-C-271F வகை IVA, தரம் A, வகுப்பு 3 ஆகியவற்றின் செயல்திறன் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது, ஒப்பந்தக்காரருக்குத் தேவையான விதிமுறைகளைத் தவிர.

 • G-2140 Alloy Bolt Type Anchor Shackle

  ஜி -21140 அலாய் போல்ட் வகை ஆங்கர் திண்ணை

  G-2140 ஃபெடரல் விவரக்குறிப்பு RR-C-271F, வகை IVA, கிரேடு B, வகுப்பு 3 ஆகியவற்றின் செயல்திறன் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது, ஒப்பந்தக்காரருக்கு தேவையான விதிமுறைகளைத் தவிர.

 • G-2150 Bolt Type Chain Shackle

  ஜி -21150 போல்ட் வகை செயின் திண்ணை

  ஜி -215 போல்ட் வகை சங்கிலி திண்ணைகள். மெல்லிய ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட் - கோட்டர் முள் கொண்ட நட்டு. ஃபெடரல் விவரக்குறிப்பு RR-C-271F வகை IVB, தரம் A, வகுப்பு 3 ஆகியவற்றின் செயல்திறன் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது, ஒப்பந்தக்காரர்களுக்குத் தேவையான விதிமுறைகளைத் தவிர.