30+ ஆண்டுகளாக வட்ட எஃகு இணைப்பு சங்கிலி தயாரித்தல்

ஷாங்காய் சிகோங் இண்டஸ்டிரியல் கோ., லிமிடெட்

(சுற்று எஃகு இணைப்பு சங்கிலி உற்பத்தியாளர்)

கன்வேயர் மற்றும் லிஃப்ட் சங்கிலிகள்

குறுகிய விளக்கம்:

வாளி உயர்த்தி, கன்வேயர் மற்றும் ஸ்கிராப்பருக்கான சங்கிலிகள்

SCIC ஒன்றுக்கு சுற்று எஃகு இணைப்பு சங்கிலிகளை உருவாக்குகிறது

டிஐஎன் 764 (ஜி 30 & ஜி 50, 2010 பதிப்பு) மற்றும்

DIN 766 (2015 பதிப்பு) தரநிலைகள், வாளி உயர்த்தியில் உள்ள பயன்பாடுகளுக்கு,

கன்வேயர் மற்றும் ஸ்கிராப்பர்.

இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சங்கிலிகள் தூக்கும் பாகங்கள் பயன்படுத்தப்படாது,

ஸ்லிங்ஸ் அல்லது வேறு ஏதேனும் மேல்நிலை ஏற்றுதல்.


தயாரிப்பு விவரம்

தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்

வகை

தூக்கும் சங்கிலி, குறுகிய இணைப்பு சங்கிலி, நீண்ட இணைப்பு சங்கிலி, சுற்று இணைப்பு சங்கிலி, சங்கிலி தூக்குதல், சங்கிலிகளை தூக்குதல், தரம் 50 சங்கிலி, தரம் 70 சங்கிலி, DIN 764-1, DIN 764-2, DIN 766, சங்கிலி கன்வேயருக்கான சுற்று எஃகு இணைப்பு சங்கிலிகள் கன்வேயர் சங்கிலி, வாளி உயர்த்தி சங்கிலி, அலாய் எஃகு சங்கிலி

விண்ணப்பம்

பக்கெட் லிஃப்ட், கன்வேயர், ஸ்கிராப்பர் சங்கிலிகள் பக்கெட் லிஃப்ட், கன்வேயர் மற்றும் ஸ்கிராப்பர் எஸ்.சி.ஐ.சி ஆகியவை டிஐஎன் 764 (ஜி 30 & ஜி 50, 2010 பதிப்பு) மற்றும் டிஐஎன் 766 (2015 பதிப்பு) தரநிலைகளுக்கு சுற்று எஃகு இணைப்பு சங்கிலிகளை உருவாக்குகின்றன, வாளி உயர்த்தி, கன்வேயர் மற்றும் ஸ்கிராப்பரில் உள்ள பயன்பாடுகளுக்கு. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சங்கிலிகள் தூக்கும் பாகங்கள், சறுக்குகள் அல்லது வேறு ஏதேனும் மேல்நிலை ஏற்றுதல் என பயன்படுத்தப்படாது.

படம் 1: டிஐஎன் 764 மற்றும் டிஐஎன் 766 சுற்று எஃகு இணைப்பு சங்கிலி பரிமாணங்கள்

1

அட்டவணை 1: டிஐஎன் 764 சுற்று எஃகு இணைப்பு சங்கிலி (ஜி 30 & ஜி 50) பரிமாணங்கள் (மிமீ)

பெயரளவு
அளவு

விட்டம்

சுருதி

அகலம்

பாதை நீளம் (11-இணைப்பு)

கிலோ / மீ

dxt

d

சகிப்புத்தன்மை

t

சகிப்புத்தன்மை

உள்
b1 (நிமி.)

வெளிப்புறம்
b2 (அதிகபட்சம்.)

l

சகிப்புத்தன்மை


classA

வகுப்பு பி

10 x 35

10

± 0.4

35

 + 0.6 / -0.2

14.0

36

385

 + 2 / -1

 + 3 / -1

2.1

13 x 45

13

± 0.5

45

 + 0.8 / -0.3

18.0

47

495

 + 3 / -1

 + 4 / -1

3.5

16 x 56

16

± 0.6

56

 + 1.0 / -0.3

22.0

58

616

 + 3 / -1

 + 5 / -2

5.3

18 x 63

18

± 0.9

63

 + 1.1 / -0.4

24.0

65

693

 + 4 / -1

 + 6 / -2

6.7

20 x 70

20

± 1.0

70

 + 1.3 / -0.4

27.0

72

770

 + 4 / -1

 + 6 / -2

8.3

23 x 80

23

± 1.2

80

 + 1.4 / -0.5

31.0

83

880

 + 5 / -2

 + 7 / -2

11.0

26 x 91

26

± 1.3

91

 + 1.6 / -0.5

35.0

94

1001

 + 5 / -2

 + 8 / -3

14.0

30 x 105

30

± 1.5

105

 + 1.9 / -0.6

39.0

108

1155

 + 6 / -2

 + 9 / -3

18.5

33 x 115

33

± 1.7

115

 + 2.1 / -0.7

43.0

119

1265

 + 7 / -2

 + 10 / -3

22.5

36 x 126

36

± 1.8

126

 + 2.3 / -0.8

47.0

130

1386

 + 7 / -2

 + 11 / -4

27.0

39 x 136

39

± 2.0

136

 + 2.4 / -0.8

51.0

140

1496

 + 8 / -3

 + 12 / -4

31.5

42 x 147

42

± 2.1

147

 + 2.6 / -0.9

55.0

151

1617

 + 9 / -3

 + 13 / -4

36.5 

அட்டவணை 2: டிஐஎன் 766 சுற்று எஃகு இணைப்பு சங்கிலி பரிமாணங்கள் (மிமீ)

பெயரளவு
அளவு

விட்டம்

சுருதி

அகலம்

பாதை நீளம் (11-இணைப்பு)

கிலோ / மீ

dxt

d

சகிப்புத்தன்மை

t

சகிப்புத்தன்மை

உள்
b1 (நிமி.)

வெளிப்புறம்
b2 (அதிகபட்சம்.)

l

சகிப்புத்தன்மை

வகுப்பு A.

வகுப்பு பி

10 x 28

10

± 0.4

28

+ 0.5 / -0.3

14.0

36

308

+2 / -1

+2 / -1

2.3

13 x 36

13

± 0.5

36

+ 0.6 / -0.3

18.0

47

396

+2 / -1

+3 / -2

3.9

16 x 45

16

± 0.6

45

+ 0.8 / -0.4

22.5

58

496

+3 / -1

+4 / -2

5.9

18 x 50

18

± 0.9

50

+ 0.9 / -0.5

25.0

65

550

+3 / -1

+4 / -2

7.5

20 x 56

20

± 1.0

56

+ 1.0 / -0.5

28.0

72

616

+3 / -2

+5 / -2

9.2

23 x 64

23

± 1.2

64

+ 1.2 / -0.6

32.0

83

704

+4 / -2

+6 / -3

12.0

26 x 73

26

± 1.3

73

+ 1.3 / -0.7

34.0

94

803

+4 / -2

+6 / -3

15.5

30 x 84

30

± 1.5

84

+ 1.5 / -0.8

39.0

108

924

+5 / -2

+7 / -4

20.5

33 x 92

33

± 1.7

92

+ 1.7 / -0.8

43.0

119

1012

+5 / -3

+8 / -4

25.0

36 x 101

36

± 1.8

101

+ 1.8 / -0.9

47.0

130

1111

+6 / -3

+9 / -4

29.5

39 x 109

39

± 2.0

109

+ 2.0 / -1.0

50.5

140

1199

+6 / -3

+10 / -5

35.0

42 x 118

42

± 2.1

118

+ 2.1 / -1.1

54.5

151

1298

+7 / -4

+10 / -5

40.5

அட்டவணை 3: டிஐஎன் 764 சுற்று எஃகு இணைப்பு சங்கிலி (ஜி 30 & ஜி 50) உழைக்கும் சக்தி மற்றும் இயந்திர பண்புகள்

பெயரளவு அளவு
dxt

உழைக்கும் சக்தி
kN (அதிகபட்சம்)

உற்பத்தி
ஆதார சக்தி
kN (நிமி.)

உடைக்கும் சக்தி
kN (நிமி.)

வளைவு விலகல்
மிமீ (நிமி.)

மொத்த இறுதி நீட்டிப்பு
e (%, நிமி.)

ஜி 30

ஜி 50

ஜி 30

ஜி 50

ஜி 30

ஜி 50

ஜி 30

ஜி 50

ஜி 30

ஜி 50

10 x 35

12.5

20

36

56

50

80

10

10

20

15

13 x 45

20

32

56

90

80

125

13

13

16 x 56

32

50

90

140

125

200

16

16

18 x 63

40

63

110

180

160

250

18

18

20 x 70

50

80

140

220

200

320

20

20

23 x 80

63

100

180

280

250

400

23

23

26 x 91

80

125

220

360

320

500

26

26

30 x 105

110

180

320

500

450

710

30

30

33 x 115

125

200

360

560

500

800

33

33

36 x 126

160

250

450

710

630

1000

36

36

39 x 136

180

280

500

800

710

1100

39

39

42 x 147

220

360

630

1000

900

1400

42

42 

அட்டவணை 4: டிஐஎன் 766 சுற்று எஃகு இணைப்பு சங்கிலி உழைக்கும் சக்தி மற்றும் இயந்திர பண்புகள்

பெயரளவு அளவு
dxt

 

உழைக்கும் சக்தி
kN (அதிகபட்சம்)

உற்பத்தி
ஆதார சக்தி
kN (நிமி.)

உடைக்கும் சக்தி
kN (நிமி.)

வளைவு விலகல்
மிமீ (நிமி.)

மொத்த இறுதி நீட்டிப்பு
e (%, நிமி.)

செங்குத்து

கிடைமட்ட

10 x 28

10

12.5

36

50

8

20

13 x 36

16

20

56

80

10

16 x 45

25

32

90

125

13

18 x 50

32

40

110

160

14

20 x 56

40

50

140

200

16

23 x 64

50

63

180

250

18

26 x 73

63

80

220

320

21

30 x 84

90

110

320

450

24

33 x 92

110

130

380

530

26

36 x 101

125

160

450

630

29

39 x 109

150

190

530

750

31

42 x 118

180

220

630

900

34


  • முந்தைய:
  • அடுத்தது:

  • தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்